Beachcomber » Specials » Astrologie
Beachcomber: Informatie van A tot Z

Ken jezelf met astrologie

Astrologie komt in vele gedaanten. Als voorspelmethode, als esoterische wetenschap voor ingewijden, als populair amusement, als psychologische variant, traditioneel versus vernieuwend, enzovoort. Een horoscoop kan worden getekend voor een persoon, maar ook bijvoorbeeld voor een gebeurtenis of voor een land. Aanhangers van astrologie beweren relevante informatie te kunnen vinden over tal van zaken. Zo geven astrologen advies over relaties (relatiehoroscoop), je gezondheid (medische astrologie) en zelfs over de taak die je ziel hier op aarde wacht (esoterische of karmische astrologie). Sinds de 19e eeuw wordt astrologie ook gecombineerd met tarot, kabbala en numerologie.

Oorsprong van de astrologie

Astrologie betekent letterlijk: de studie of wetenschap van de sterren. De benaming is afgeleid van het Griekse Astron voor ster, en Logos voor leer. Het concept van de dierenriem is al zeer oud, met wortels in de vroege culturen van Mesopotamië. De eerste dierenriemen met twaalf sterrenbeelden werden vernoemd naar de goden van deze culturen. De Grieken adopteerden deze astrologie van de Babyloniërs, en op hun beurt namen de Romeinen de astrologie van de Grieken over. Deze volkeren hernoemden de tekens van de dierenriem volgens hun eigen mythologieën. Dit is ook de reden dat in de huidige dierenriem namen van planeten voorkomen als Mars (Romeinse god van de oorlog), Neptunus (god van de oceanen) en Venus (godin van de liefde).

Reputatie

Astrologie lijkt wel een kat met negen levens. Na een enorme populariteit als 'koningin der wetenschappen' in de middeleeuwen, taande haar reputatie snel vanaf de Verlichting en de opkomst van de moderne wetenschap. Pas vanaf de 19e eeuw kunnen we spreken van een heropleving in interesse voor de astrologie. Dit kwam voornamelijk door Franse en Engelse esoterici die de astrologie beschouwden als een deel van de oude wijsheid die moest worden doorgegeven. Met de beweging van de New age in de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwam er een tweede piek in de hernieuwde belangstelling voor deze oude traditionele wetenschap. Aanhangers van New age geloven dat een nieuw tijdperk, het Watemantijdperk, is aangebroken waarin de astrologie (die traditioneel wordt geassocieerd met het teken Waterman) een belangrijke plaats zal krijgen. Na in het Westen lang door de wetenschap verguisd te zijn als studieobject, wordt astrologie nu wel intensief bestudeerd, samen met andere traditionele wetenschappen uit de westerse esoterische traditie.

Geloof of wetenschap?

Naar de huidige maatstaven gemeten waaraan wetenschap moet voldoen, is astrologie zeker geen wetenschap. Zij doet immers beweringen die zijn afgeleid uit regels waarvan de geldigheid nooit wetenschappelijk zijn aangetoond. Wetenschappers zeggen dat het gaat om een pseudowetenschap, een stelsel dat de toets van een wetenschappelijke methode niet doorstaat. Die methode stamt uit de moderne natuurwetenschappen, en eist van elke theorie dat zij moet kunnen worden aangetoond met gecontroleerde experimenten. De statistische bewijzen (bijvoorbeeld die van Michel Gauquelin) die verdedigers van astrologie aanvoeren worden niet ernstig genomen door de meeste wetenschappers.

Is het dan een geloof? Het is een geloof in die zin dat astrologen uitgaan van een reeks vooronderstellingen waarop ze heel hun systeem bouwen. Het astrologisch credo bij uitstek is "Zo Boven, Zo Beneden." Hiermee wordt bedoeld dat alles wat boven, in de hemel gebeurt, een invloed of parallel heeft hier op aarde. Astrologie begon in het tweede millennium v.Chr. als een echte natuurwetenschap met geduldige, eeuwenlang op kleitabletten bewaarde waarnemingen. Pas toen de Babylonische priesters voortekens (omens) begonnen te zien in de stand van de hemellichamen, werd het astrologie. Zij verbonden het lot van het land en hun heerser aan de tocht die de "zwervers" (de planeten) maakten aan het hemelgewelf, zoals hedendaagse astrologen nu persoonlijke horoscopen maken voor gewone mensen.
Schrijf mee!